Kødkvæget Limousine

Limousinekæget er fra Frankrig Limousinekvæget stammer fra Frankrig, hvor man har fundet spor og tegninger, der tyder på, at kvæget har været en del af denne egn i op mod 17.000 år. Limousin-området i Frankrig er udbredt bjerglandskab, så Limousinekvæget er vant til det kuperede terræn og de stejle bakkeskråninger, de går på hvert forår,…