Historien om Nordbygaard

Grundet fantastiske ildsjæles arbejde for optegnelse af lokalhistorien i Gauerslund sogn, kan vi med stor nøjagtighed fortælle om den fantastiske historie, Nordbygaard har udlevet de sidste mange hundrede år. En særlig hyldes skal lyde til Preben Mikkelsen og Tage Bundgaard Christiansen, som har skrevet den historiske samling ”Gauerslund – Spredte træk af sognets historie”, der gør, at vi i dag kan fortælle historien om Nordbygaard.

Nordbygaard fra 1400-tallet til 1700-tallet – Adelsgaard og Hofgaard for Frederik d. 2:

I 1400-1500 tallene var gården i flere adelige familiers eje, hvor den kendteste nok er Anders Hansen Lindeskov, som havde den fra 1537, til han døde i 1562. Han blev begravet i Gauerslund kirke, hvor hans ligsten stadig findes. Anders Hansen Lindeskovs datter giftede sig med Sten Bilde i Skåne, og han solgte Sellerup Hovgaard (som Nordbygaard hed) til Frederik d. 2. som krongods i 1574. Kongen satte skovridder Peder Ulf til at passe gården samt tage vare på, at ingen kom ned for at jage, fiske m.v. ”For denne hans tro Tieneste bevilges ham, at han for Sillerupgaard og Goeds (Nordbygaard), som han paaboer ikke skal give mere skyld end som 25 Daler og være frie for Ægt og Arbejde og anden Tynge, og derhos af Sillerup Skov have frie Ildebrændsel til hans eget behov.”

Senere har gården været administreret af Coldinghuus Rytter District (Det slot som vi kender som Koldinghus.) Navnet Hovgaard er kommet, fordi der holdtes hov (hof) på gården. Man har undret sig over, at vejen fra Sellerup til Fuglekær er meget bred, men de gamle fortæller, hvad de har fået fortalt, at det jo var fordi, kongen kom den vej, når han besøgte Sellerup, og så skulle der naturligvis være plads til ham og hans mange ryttere. Når vejen i dag kaldes Sellerup Bagvej, skurrer det lidt i ørene på nogle. Det er lige før, det er majestætsfornærmelse, for vejen burde jo hede kongevejen – I øvrigt var det den ordinære og almindeligt brugte vej, indtil den nuværende vej blev lavet midt i 1940-erne.

Den gamle herregård eller hovgård har faktisk været placeret henover den nuværende vej. Den er nok nedrevet først i 1800-tallet. Der findes i dag stadig rester af den gamle gård – f.eks. er der i forbindelse med renoveringer af gården lykkes både at finde den gamle hestestald, hvor man tydeligt har fundet afmærkninger af de gamle båse, og der er ved flere lejligheder fundet murrester og munkesten på gården.

Lad os gå lidt tilbage og se på den gamle gård. Den er blevet brændt under svenskekrigene, og selv om Peder Thomsen Ulf i 1663 står som bruger af gården, er den ”Øede och uden Bygninger.” Der tages dog ikke hensyn dertil, da matriklen i 1688 ansatte gården til 7,75 td. Hartkorn, ca. 40% mere end de andre gårde i byen.

Nordbygaard fra 1700-tallet – Nedarves og købes af lokale: 

Der frastykkes efterhånden nogle enge, som bortfæstes, og i 1716 gik fæstet til Thomas Nielsen (Hovgaard), der hidtil havde været på gård nr. 1 i Brejning. Ca. i 1720 deles gården mellem Thomas Nielsen og Mads Thomsen. I 1747 overtager Mads Ebbesen fra Brejning Thomas Nielsens part. Der er ingen besætning, og bygningerne er på 28 fag i slet tilstand. I 1755 er der så to nye folk som fæstere, Jens Thomasen (født 1723) og Niels Madsen (født 1730), begge med tilnavnet Hovgaard.

Førnævnte Thomas Nielsen var ca. 1721 blevet gift med Maren Madsdatter fra gård nr. 5 i Sellerup. Hun var født i 1693 og døde i 1742. Senere samme år giftede han sig med Maren Jensdatter fra gård nr. 3 i Andkær. Hun var født 1715, og hun døde 1755.

I hans første ægteskab fødtes i 1723 sønnen Jens Thomsen, der som nævnt overtog fæstet af halvgården i 1755. Han giftede sig med 23.06.1755 med Maren Andersdatter fra gård nr. 1 i Sellerup. Hun var født 1735 og døde i februar 1772, hvorefter han 26.06.1772 giftede sig med Mette Sørensdatter fra Sellerupmølle, født 1740. De købte gården til selveje06.06.1795. den havde hidtil været ejet af Nebbegaard. I 1801 vurderes den til 460 rdl af brandforsikringen.

Deres ældste søn, Søren Jensen Hougaard, døbt 10.10.1773, købte gården af forældrene for 1025 rdl 2. juledag 1803. (Forældrene har vel så været på aftægt til de døde, faderen i december 1805, moderen i september 1814.) Søren giftede sig 05.10.1804 med Marie Nielsdatter, født 17.05.1775, og de fik i 1805 sønnen Jens Sørensen Hougaard. Søren døde allerede 16.16.1823, men Marie beholdt gården, som hun klarede sammen med sine tre børn, indtil Jens i 14.05.1847 giftede sig med Marie Poulsdatter fra Egtved Marie Nielsdatter afhændede gården til de unge og var selv på aftægt, til hun døde 08.02.1852. I 1844-matriklen angives gårdens størrelse til hartkorn 3-6-3-1,5-.

Næste generationsskifte finder nok sted i 1875, da Jens Sørensen Hougaards søn, Jørgen, født 17.03.1851, gifter sig med datter fra Sellerup Hovgaard, Dorthea Pedersen Hougaard, født 04.11. 1849. I dette ægteskab kom i alt 10 børn, hvoraf flere døde som små. Sønnen Niels Hougaard, født 29.03.1882, overtog Nordbygaard i 1910, da han 04.11. Giftede sig med Kare Nielsen Bjerg, født 07.01. 1888. Jørgen Jensen Hougaard døde 27.05.1940, og Dorthea 30.09.1939.

Niels Hougaard beholdt gården til 27.11.1943, da sønnen Jørgen Hovgaard kom til. (Niels døde 04.01.1954, og Karen 28.12.1953.) Ved overtagelsen var der 5 heste, 18 køer, 20 ungkreaturer og 5 svin. Jørgen Hovgaard blev født 17.05.1914 og giftede sig 15.10.1937 med Mary Buhl, født 14.07.1915 ( datter af gdr. H.P.N. Buhl, Overbørkop. I 1971 solgte de gården til kommuneassistent Jens Vrou Nielsen, som i 1992 giftede sig med Karin Bjerg, født 04.11.56, datter fra Ladegaardsbakken 120. Jens Vrou havde oprindelig 50 td. Land jord plus 20 td. Skov, men købte siden betydeligt mere, blandt andet svigerfarens jord. Jens Vrou havde ikke dyr på gården.

2012: Flemming og Lene Pedersen køber Nordbygaard:  

I efteråret 2012 køber Flemming og Lene Pedersen Nordbygaard, og flytter ind på gården med sine tre drenge. Fra gården driver Flemming murervirksomheden Mureren Børkop og avler Limousinekvæg. Flemming har haft stor succes med sin avl af Limousinekvæg, og har flere gange vundet 1. præmier og ærespræmier ved landsskuret og lokale dyrskuer. I kan finde mere information om avl, Limousinekvæget, dyrskuer, osv. på forsiden.